REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

RECEPCJA NZOZ NEPTUN

CODZIENNIE
OD 8:00 DO 20:00

+48 55 245 01 45
+48 55 245 01 36

REHABOG

W NZOZ NEPTUN  w Jantarze prowadzona jest  rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna w ramach umowy z NFZ dla pacjentów, u których niemożliwym jest osiągnięcie efektu leczniczego w warunkach ambulatoryjnych lub oddziału dziennego, a stan pacjenta wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Wskazaniem do uzyskania pobytu refundowanego przez NFZ jest:

  • Stan po zabiegach dotyczących narządu ruchu: chirurgicznych, ortopedycznych i neurochirurgicznych;
  • Stan po urazach narządu ruchu;
  • Przewlekłe schorzenia neurologiczne np. SM, niedowłady, polineuropatie, choroba Parkinsona;
  • Zaostrzenie w przebiegu chorób przewlekłych dotyczących narządu ruchu, w tym zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, chorób zapalnych np. RZS, ZZSK, choroby tkanki łącznej.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w trybie stacjonarnym (wg wzoru NFZ) może być wystawione przez lekarza świadczącego usługi w ramach umowy z NFZ z:

  • Oddziału szpitalnego: neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, neurologicznego, chirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych i geriatrycznego;
  • Poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Leczenie w oddziale trwa do 6 tygodni, w zależności od rodzaju schorzenia i stanu fizycznego pacjenta. Pacjent korzysta średnio z 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie przez 6 dni w tygodniu, według wskazań lekarskich. Są to zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, balneologii oraz masażu.

Pobyt w Zakładzie Rehabilitacji Stacjonarnej NZOZ NEPTUN w Jantarze jest dla pacjentów przyjętych na rehabilitację ogólnoustrojową pobytem refundowanym przez NFZ tylko w stopniu częściowym.

W związku z tym pacjentów obowiązuje opłata za  zakwaterowanie i wyżywienie.

Podstawa prawna: Zgodnie z: Ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004, art. 18, ustęp 1,  oraz z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 80/2013/DSOZ z dnia 16 grudnia 2013 par. 25, ustęp 8.

Zarządzeniem Prezesa Sp. „ROMED” Nr 5/2017 wysokość opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w NZOZ Neptun ustala się:

80zł/ osobodzień w pokoju 2, 3lub 4 osobowym
100 zł/osobodzień w pokoju 1-osobowym

Wysokość opłaty nie będzie uzależniona od daty przyjęcia pacjenta do oddziału. Pobyt będzie dzielony.
W obiekcie obowiązuje identyfikacja pacjentów- noszenie opaski

Jakość wody na pływalni spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. z 2015 r., poz, 2016)

 

POBIERZWZORROGOLNOUSTROJOWA

N.Z.O.Z. „NEPTUN”
UL. RYBACKA 15,
82-103 JANTAR

 

EMAIL: INFO@NZOZNEPTUN.PL
TEL: +48 55 245-01-45

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI „ROMED” SP.Z O.O.
82-103 JANTAR, UL. RYBACKA 15
NUMER KONTA:
„ROMED”
BANK SPÓŁDZIELCZY W STEGNIE
24 8308 0001 0007 2498 2000 0010
NA POWYŻSZE KONTO PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT
ORAZ PRZEDPŁAT ZA POBYT Z GOTOWYM PAKIETEM
REHABILITACYJNYM (SANATORYJNE, PROFILAKTYCZNE)

* POLA WYMAGANE