REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

RECEPCJA NZOZ NEPTUN

CODZIENNIE
OD 8:00 DO 20:00

+48 55 245 01 45
+48 55 245 01 36

REHABKAR

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej NZOZ NEPTUN w Jantarze prowadzi w ramach kontraktu z NFZ kompleksową, wczesną rehabilitację kardiologiczną pacjentów z chorobami układu krążenia, zgodnie z obowiązującymi standardami Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rehabilitacja kardiologiczna jest kontynuacją leczenia szpitalnego z powodu:

  • ostrego zespołu wieńcowego  leczonego inwazyjnie;
  • leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej ( angioplastyka tętnic wieńcowych);
  • operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG);
  • operacji naprawczych na zastawkach serca;
  • wszczepieniu stymulatora serca , ICD/CRT;
  • nasilenia objawów przewlekłej niewydolności serca.

Skierowanie wystawia lekarz świadczący usługi w ramach umowy z NFZ :

oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej i poradni rehabilitacyjnej.

Okres oczekiwania na przyjęcie do Oddziału wynosi od 1 tygodnia do 8 tygodni (maksymalnie 56 dni),  licząc od daty wypisu ze szpitala.

Pobyt pacjenta w Oddziale w ramach kontraktu z NFZ może trwać od 2 tygodni do 5 tygodni. Decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz przy przyjęciu pacjenta, oceniając jego stan ogólny i obecność chorób współistniejących.
W obiekcie obowiązuje identyfikacja pacjentów- noszenie opaski

POBIERZWZORRKARDIOLOGICZNA

N.Z.O.Z. „NEPTUN”
UL. RYBACKA 15,
82-103 JANTAR

 

EMAIL: INFO@NZOZNEPTUN.PL
TEL: +48 55 245-01-45

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI „ROMED” SP.Z O.O.
82-103 JANTAR, UL. RYBACKA 15
NUMER KONTA:
„ROMED”
BANK SPÓŁDZIELCZY W STEGNIE
24 8308 0001 0007 2498 2000 0010
NA POWYŻSZE KONTO PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT
ORAZ PRZEDPŁAT ZA POBYT Z GOTOWYM PAKIETEM
REHABILITACYJNYM (SANATORYJNE, PROFILAKTYCZNE)

* POLA WYMAGANE