N.Z.O.Z. "NEPTUN"
w Jantarze
Świadczymy zróżnicowane usługi w zakresie rehabilitacji.
Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń układu ruchu, schorzeń neurologicznych, kardiologicznych oraz układu oddechowego.
N.Z.O.Z. "NEPTUN"
Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej
w Kudowie-Zdrój
Specjalizujemy się w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów, bólów kręgosłupa, stanów po operacjach kręgosłupa i wszczepienia sztucznych stawów biodrowych i kolanowych (endoprotezach), po złamaniach kości...
Info